Zatwierdzono rozporządzenie dotyczące pomocy dla właścicieli lokali komercyjnych i mieszkań na wynajem

Rada Ministrów zatwierdziła na wniosek szefa spraw społecznych mieszkalnictwa i młodzieży Víctora Filloya, rozporządzenie w sprawie sporadycznej pomocy finansowej dla właścicieli lokali komercyjnych lub domów, których dochód został znacznie zmniejszony. przy okazji wyjątkowych środków dla COVID-19. Tekst rozwija zobowiązanie zawarte w ustawie o nowych wyjątkowych i pilnych środkach w związku z sytuacją zagrożenia sanitarnego spowodowaną…

Połowa pracodawców w sektorach dotkniętych kryzysem skorzysta z pożyczek miękkich

Minister spraw wewnętrznych i finansów Eric Jover podsumował w środę pierwszy pakiet pożyczek uprzywilejowanych, które zostały udostępnione firmom i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek w tym kraju, aby złagodzić skutki spowodowane przez kryzys zdrowotny spowodowany przez COVID-19 i kończący się dzisiaj. A zatem, odkąd dekret je regulujący został opublikowany 24 marca, dołączyło 1 502…